De Oorlogsdagen - Walter De Buck

Luistert vrienden jong van jaren

Die genen oorlog heeft ondergaan

'k Wille veur eewig ulder da besparen

Want den oorlog mag niet bestaan

Toch es het beste dat ge 't weet

Want onwetendheid verblindt

Nen oorlog es niets dan leed

Voor de gewone mens en 't kind